☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIA

Uwaga !

Instrukcja dla zgłaszających incydenty korupcyjne w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wałbrzychu

 

 1. Zgłoszenie incydentu korupcyjnego powinno nastąpić niezwłocznie po zidentyfikowaniu zdarzenia lub powzięciu informacji o zajściu takiego zdarzenia.
 2. Każda osoba może zgłosić wystąpienie incydentu za pomocą:
 • przesyłki dostarczonej na adres : Dyrektor – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 c, z dopiskiem „Do rąk własnych”   

          lub „ Zgłoszenie wystąpienia incydentu korupcyjnego”

 • poczty elektronicznej na adres e-mail:  

          psse.walbrzych@pis.gov.pl  lub ePUAP: /psse_walbrzych/domyslna

 1. Zgłoszenie powinno być zwięzłe i zawierać jak najpełniejszy zakres informacji o zdarzeniu:
 • dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy albo inne dane mogące pomóc w identyfikacji potencjalnego sprawcy incydentu korupcyjnego, będące w posiadaniu osoby zgłaszającej;
  • opis incydentu korupcyjnego;
  • inne dane istotne w sprawie, w których posiadaniu jest osoba zgłaszająca.
 1. Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu korupcyjnego nie podlega otwarciu w Kancelarii PSSE w Wałbrzychu , jeżeli zawiera stosowny dopisek.
 2. Każde zgłoszenie traktowane będzie w sposób poufny oraz badane z należytą starannością.

 


 

Uwaga !
Zawiadomienie na podstawie art. 15zzzzzn ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.)

 

Uwaga !   

 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku:

1. pismo o ogłoszeniu

2. wniosek o nieodpłatne przekazanie

3. wykaz składników majątku

 

Uwaga !

PSSE w Wałbrzychu informuje, że od dnia 19.05.2020 r. zostaje wznowiona działalność statutowa, poza działalnością laboratorium. Punkt informacji dla klientów znajduje się na parterze. W przypadku konieczności przeprowadzania indywidualnych porad i konsultacji klienci zostaną poproszeni o skierowanie się do sali narad, II piętro pok. 21.

O wznowieniu pracy poszczególnych laboratoriów będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Uwaga !

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu informuje, że Oddział Laboratoryjny wdrożył nową metodykę badań tj. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella w wodzie wg PN-EN ISO 11731-2:2008 (metoda akredytowana).

Koszt badania 1 próbki wody w kierunku Legionella wynosi 154,80 zł netto.

 

Uwaga !

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu nie wydaje atestów na grzyby.

Najbliższy punkt wydawania atestów na grzyby świeże i suszone znajduje się w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy przy  ul. Wałbrzyskiej 15

 

Wytworzył:
Jolanta Wysocka
(2014-08-01)
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2013-07-16 08:47:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kruk Hubert
(2021-04-09 08:08:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192