☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

PETYCJE

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany zapisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje w PSSE w Wałbrzychu rozpatrywane są zgodnie z:

- ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),

- zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu nr 02/DYR/18 z dnia 3 styczna 2018 r.

 

 

INFORMACJA O PETYCJACH SKIEROWANYCH W ROKU 2019

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu

Data złożenia petycji Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub w interesie którego petycję złożono

Przedmiot petycji /

 skan petycji
Przewidywany termin załatwienia petycji

Przebieg postępowania

(w tym zasięgane opinie), sposób załatwienia petycji
 
1 2 3 4 5
         
         

 

INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzych

  

W 2019 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu nie wpłynęła żadna petycja.

W 2018 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu nie wpłynęła żadna petycja.

W 2017 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu nie wpłynęła żadna petycja.

W 2016 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu nie wpłynęła żadna petycja.

W 2015 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu nie wpłynęła żadna petycja.

 

Wytworzył:
Wioleta Hauer
(2016-06-27)
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2016-06-27 08:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2020-08-12 10:12:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192