☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nowa oferta pracy

POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W WAŁBRZYCHU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO:

- młodszego asystenta w Oddziale Epidemiologii

- młodszego asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej

- młodszego asystenta w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, mile widziane na kierunkach: biologia, farmacja, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienia człowieka, biotechnologia związana z naukami o żywności, inne mogące mieć zastosowanie w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności

Wymagania dodatkowe:

- dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,

- sumienność i dokładność w wypełnianiu powierzonych obowiązków,

- umiejętność logicznego formułowania treści pism urzędowych,

- biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, CV oraz informacje, o których mowa w art.22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopię dokumentów  potwierdzających przebieg zatrudnienia,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście   motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO,

- w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PSSE

w Wałbrzychu proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez okres 12 miesięcy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

- wymagane dokumenty należy złożyć do 31.08.2021 r. osobiście w sekretariacie Stacji lub pocztą na adres: PSSE w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 C, 58-302 Wałbrzych lub drogą elektroniczną: kadrypssewch@psse-walbrzych.pl

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy telefonicznie. Po zakończeniu naboru dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone.

 

„Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35c 58-302 Wałbrzych. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych  przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Wałbrzychu. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22´ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Wytworzył:
Katarzyna Hajkowska
(2021-08-11)
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2021-08-12 11:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2021-08-12 11:40:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192