☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 17.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZNS-zadania,dodatkowa działalność


Zadania

  1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin
  2. uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
  3. opiniowanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  4. opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  5. stwierdzanie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie  jego zakresu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany
  6. kontrola obiektów budowlanych w trakcie realizacji 
  7. udział w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych również w odniesieniu do art. 56 Prawa Budowlanego (sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową)       

 


Dodatkowa działalność

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

 

Specjalista ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

porady i konsultacje pod kątem spełnienia warunków higieniczno zdrowotnych z zakresu:

- lokalizacji inwestycji w terenie,

- przydatności lokalu o określonych warunkach technicznych do danej funkcji,

- poprawności rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych,

- zastosowania materiałów budowlanych i wykończeniowych

 

współpraca z:

- jednostkami samorządowymi w obrębie powiatu,

- organem ochrony środowiska,

- organem  inspekcji weterynaryjnej,

- organem nadzoru budowlanego,

- podmiotami,

- komórkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wytworzył:
Jolanta Wysocka
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192