☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 09.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświata Zdrowotna-zadania,działalność dodatkowa


Zadania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

            Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

- inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny                          i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

- pobudzanie aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia,

- udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

- ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Dodatkowa działalność

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

1. Prowadzenie edukacji w zakresie metodyki  pracy w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia.

2. Pomoc w konstruowaniu programów edukacyjnych.

3. Pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań w promocji zdrowia.

4. Wypożyczanie kaset video z filmami edukacyjnymi o różnej tematyce.

5. Dystrybucja materiałów informacyjnych /ulotek, broszur, plakatów/.

6. Organizacja na podległym terenie obchodów dni tradycyjnych /Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Walki z Narkomanią, Światowy Dzień Walki z AIDS,  kampania  Rzuć palenie razem  z nami/.

 

Wytworzył:
Jolanta Wysocka
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2015-09-02 14:05:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192