☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

 

KODEKS PRACY  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z  późn. zm.)

 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

 

v  Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

v  Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

v  Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

 

v  Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się  na formularzu, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej.

 

Formularz zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych

z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.  Nr 105, poz. 869 z późn. zm.)

  

Wykaz chorób zawodowych

 

Decyzje w sprawie chorób zawodowych

 

Wytworzył:
Halina Noworolska-Libal
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2009-10-16 10:46:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2019-06-26 09:58:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192