Wypoczynek letni 2017 r. 

   

         W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży skontrolowano 32 turnusy (w elektronicznej bazie wypoczynku MEN zarejestrowane były 44 turnusy), wypoczywało na nich 1006 uczestników. Wśród zgłoszonych turnusów 27 to formy wyjazdowe, 17 - formy w miejscu zamieszkania. Stan sanitarny pomieszczeń oraz otoczenia nie budził większych zastrzeżeń. Podczas przeprowadzonych kontroli brano pod uwagę warunki higieniczno-sanitarne zapewnione przez organizatorów w miejscu wypoczynku. Oceną stanu sanitarnego obejmowano pomieszczenia, z których korzystali uczestnicy wypoczynku, zwracając uwagę m.in. na wyposażenie techniczne; mikroklimat pomieszczeń; stan sanitarno-techniczny pokoi mieszkalnych, sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych; warunki do uprawiania sportu i rekreacji; żywienie; przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz otoczenie obiektu wypoczynku. Należy zaznaczyć, że niekiedy stwierdzone uchybienia były usuwane w trakcie kontroli.

Część kontroli przeprowadzono wspólnie z pracownikami pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Podczas kontroli wypoczynku pozostawiano materiały edukacyjne dotyczące właściwych zachowań chroniących przed zachorowaniami, wypadkami i urazami (m.in. na temat kleszczy, dopalaczy, barszczu Sosnowskiego, ukąszeń przez żmije, palenia tytoniu, postępowania przy upałach), a także prowadzono poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

Stan zdrowia uczestników wypoczynku był dobry, nie zgłoszono zatruć pokarmowych, odnotowano 2 przypadki zapalenia gardła na jednym turnusie kolonii oraz 1 uraz na obozie tj. stłuczenie małego palca prawej ręki.

       W czasie tegorocznych ferii letnich liczba zorganizowanych turnusów wypoczynku utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym; najwięcej turnusów wypoczynku zorganizowano na terenie miasta Wałbrzycha i gminy Walim.

 

Wypoczynek zimowy 2017 r.

 

         W elektronicznej bazie wypoczynku MEN zgłoszonych było 26 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży (20 – formy wyjazdowe, 6 – formy w miejscu zamieszkania). W ramach nadzoru nad wypoczynkiem skontrolowano 20 turnusów (16 form wyjazdowych i 4 formy w miejscu zamieszkania), wypoczywało na nich 625 uczestników (512 na formach wyjazdowych i 113 na formach w miejscu zamieszkania). Stan sanitarny nie budził większych zastrzeżeń. Nie stwierdzono zaniedbań czystości i porządku. Nie odnotowano  interwencji. Stan zdrowia uczestników wypoczynku dobry, nie zgłoszono zachorowań ani zatruć pokarmowych, odnotowano jeden uraz tj. złamanie kości śródstopia dziecka przebywającego na zimowisku (konsultacja w szpitalu; rodzice zabrali dziecko z wypoczynku).

W czasie kontroli pozostawiano materiały edukacyjne dotyczące właściwych zachowań chroniących przed zachorowaniami, wypadkami i urazami.   

        W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby zorganizowanych turnusów (o 6); najwięcej turnusów wypoczynku zorganizowano na terenie miasta Wałbrzycha (13) i gminy Walim (9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Ewa Starybrat
Udostępnił:
Jolanta Wysocka
(2006-09-13 08:47:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Wysocka
(2017-09-06 07:32:31)