Wypoczynek zimowy 2018 r.

 

         W elektronicznej bazie wypoczynku MEN zgłoszonych było 35 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

         W ramach nadzoru nad wypoczynkiem skontrolowano 25 turnusów (22 formy wyjazdowe i 3 formyw miejscu zamieszkania), wypoczywało na nich 745 uczestników (682 na formach wyjazdowych i 63 na formach w miejscu zamieszkania).

         Stan sanitarny pomieszczeń oraz otoczenia nie budził większych zastrzeżeń. Podczas przeprowadzonych kontroli brano pod uwagę warunki higieniczno-sanitarne zapewnione przez organizatorów w miejscu wypoczynku. Oceną stanu sanitarnego obejmowano pomieszczenia, z których korzystali uczestnicy wypoczynku, zwracając uwagę m.in. na wyposażenie techniczne, mikroklimat pomieszczeń, stan sanitarno-techniczny pokoi mieszkalnych, sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, żywienie, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz otoczenie obiektu wypoczynku. Należy zaznaczyć, że niekiedy stwierdzone uchybienia były usuwane w trakcie kontroli. Część kontroli przeprowadzono wspólnie z pracownikami pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. W czasie kontroli wypoczynku pozostawiono materiały edukacyjne dotyczące właściwych zachowań chroniących przed zachorowaniami, wypadkami i urazami (m.in. na temat grypy, dopalaczy, palenia tytoniu, antybiotykoodporności oraz jak spędzić bezpiecznie ferie zimowe). Prowadzono również poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

Stan zdrowia uczestników wypoczynku był dobry, nie zgłoszono zatruć pokarmowych, odnotowano 2 urazy na jednym turnusie wypoczynku w formie wyjazdowej, tj.: złamanie kości promieniowej nadgarstka oraz otarcie goleni, w obu przypadkach dzieci kontynuowały wypoczynek.

          Ogólnie przebieg wypoczynku zimowego na terenie obszaru działania PPIS w Wałbrzychu oceniono pozytywnie. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy oraz kierownicy wypoczynku starali się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki zapewniające bezpieczny i higieniczny pobyt w czasie ferii zimowych.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby zorganizowanych turnusów (o 9); w br. najwięcej turnusów wypoczynku zorganizowano na terenie miasta Wałbrzycha (17) i gminy Walim (13).

 

 

Wypoczynek letni 2017 r. 

   

         W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży skontrolowano 32 turnusy (w elektronicznej bazie wypoczynku MEN zarejestrowane były 44 turnusy), wypoczywało na nich 1006 uczestników. Wśród zgłoszonych turnusów 27 to formy wyjazdowe, 17 - formy w miejscu zamieszkania. Stan sanitarny pomieszczeń oraz otoczenia nie budził większych zastrzeżeń. Podczas przeprowadzonych kontroli brano pod uwagę warunki higieniczno-sanitarne zapewnione przez organizatorów w miejscu wypoczynku. Oceną stanu sanitarnego obejmowano pomieszczenia, z których korzystali uczestnicy wypoczynku, zwracając uwagę m.in. na wyposażenie techniczne; mikroklimat pomieszczeń; stan sanitarno-techniczny pokoi mieszkalnych, sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych; warunki do uprawiania sportu i rekreacji; żywienie; przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz otoczenie obiektu wypoczynku. Należy zaznaczyć, że niekiedy stwierdzone uchybienia były usuwane w trakcie kontroli.

Część kontroli przeprowadzono wspólnie z pracownikami pionu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Podczas kontroli wypoczynku pozostawiano materiały edukacyjne dotyczące właściwych zachowań chroniących przed zachorowaniami, wypadkami i urazami (m.in. na temat kleszczy, dopalaczy, barszczu Sosnowskiego, ukąszeń przez żmije, palenia tytoniu, postępowania przy upałach), a także prowadzono poradnictwo dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku.

Stan zdrowia uczestników wypoczynku był dobry, nie zgłoszono zatruć pokarmowych, odnotowano 2 przypadki zapalenia gardła na jednym turnusie kolonii oraz 1 uraz na obozie tj. stłuczenie małego palca prawej ręki.

       W czasie tegorocznych ferii letnich liczba zorganizowanych turnusów wypoczynku utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym; najwięcej turnusów wypoczynku zorganizowano na terenie miasta Wałbrzycha i gminy Walim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Marta Sroka
Udostępnił:
Jolanta Wysocka
(2006-09-13 08:47:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Wysocka
(2018-03-02 10:34:23)