Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Wałbrzych, dnia 13 września 2006 roku

Od 4 grudnia 2004 r. obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U UE L 338 z 2004 r.)

Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają nowe wymagania w zakresie śledzenia drogi materiałów i wyrobów, które będą obowiązywać przedsiębiorców od dnia 27 października 2006 r.

Zgodnie z art. 17 wyżej cytowanego rozporządzenia:

  1. Na wszystkich etapach postępowania należy zapewnić możliwość śledzenia drogi materiałów i wyrobów w celu ułatwienia procesu kontroli, wycofywania wadliwych produktów z rynku, udzielanie informacji konsumentom oraz przypisania odpowiedzialności.
  2. Podmioty działające na rynku wdrażają, z należytym uwzględnieniem wykonalności technicznej, systemy i procedury umożliwiające identyfikację przedsiębiorstw, z których i do których dostarczono materiały lub wyroby oraz, w odpowiednich przypadkach, substancje lub produkty wykorzystane do ich produkcji i objęte niniejszym rozporządzeniem oraz jego środkami wykonawczymi. Powyższe informacje udostępniane są na żądanie właściwym organom.
  3. Materiały i wyroby wprowadzone do obrotu na rynku Wspólnoty są identyfikowane za pomocą odpowiedniego systemu, który umożliwia śledzenie ich drogi dzięki oznakowaniu lub też odpowiedniej dokumentacji lub informacji.

 

 

 

Wytworzył:
Agata Dąbrowska-Dzienowagis
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2006-09-13 09:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2006-09-13 09:28:08)