Najczęściej zadawane pytania

- Jak często ma być badana woda w obietach produkcji i obrotu żywnością ?

Odpowiedź:

Częstotliwość badania wody określają wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu tj. zakłady żywienia zbiorowego zaopatrywane w wodę:

a) z wodociągu publicznego - 1 raz w roku wynik bakteriologicznego badania wody, 1 raz na 3 lata wynik fizykochemicznego badania wody ,

b) z ujęcia indywidualnego - 1 raz w roku wynik bakteriologicznego badania wody, 1 raz w roku wynik fizykochemicznego badania wody / ,